Konkurs „EKO podróże koleją”

Cel konkursu

Głównym celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat bezpiecznych podróży transportem kolejowym oraz jego ekologicznych walorów. Kształtowanie wśród uczniów pozytywnego wizerunku rozwoju transportu kolejowego oraz zmian zachodzących na modernizowanej linii kolejowej E30 pomiędzy Jaworznem a Krakowem.
Konkurs „EKO podróże koleją” nagradzany będzie w 4 kategoriach wiekowych:

plastyczny

I kategoria - dzieci w wieku przedszkolnym - konkurs plastyczny
II kategoria - uczniowie klas I-IV - konkurs plastyczny

fotograficzny

III kategoria - uczniowie klas V-VIII - konkurs fotograficzny
IV kategoria - uczniowie szkół ponadpodstawowych - konkurs fotograficzny

Nagrody

- I miejsce – projektor multimedialny,
- II miejsce – laptop,
- III miejsce – aparat fotograficzny (lustrzanka).

Temat prac:

Wybierając kolej jako środek lokomocji przyczyniamy się do zmniejszenia emisji CO2, a co za tym idzie do poprawy jakości powietrza oraz pozytywnego wpływu na środowisko. Tematyka prac konkursowych dotyczyć ma wykorzystania kolei jako bezpiecznego i ekologicznego, a także alternatywnego do drogowego środka podróży i transportu. Prace powinny w szczególności uwzględniać zmiany zachodzące na modernizowanej linii kolejowej E30 pomiędzy Jaworznem a Krakowem.

Termin Konkursu:

Konkurs trwa od 01.03.2020 r. do 31.05.2020 r.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w formie komunikatu prasowego na stronie internetowej www.konkurs-e30.pl najpóźniej w dniu 15.06.2020 r.

Zapraszamy do udziału